Strona główna > Harmonogram

Harmonogram

Wersja do wydrukuWersja PDF

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych,  XIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego, na rok szkolny 2017/2018.

 (Na podstawie „Zarządzenia Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia   12   kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018”).

Rekrutacja zasadnicza

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 8 maja   od godz. 10.00 do 19 maja  do godz. 15.00

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

język angielski  -  26  maja godz. 15.00   język niemiecki -  29  maja godz. 15.00                                                                                 

Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych.

do 9 czerwca  do godz. 15.00    

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

16 czerwca  od godz. 10.00 do 19 czerwca   do godz. 16.00

Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie.

21 czerwca  o godz. 13.00

Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w drugim terminie.

22 czerwca  do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum)

od 23 czerwca  od godz. 12.00 do 28 czerwca   do godz. 16.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso

od 8 maja   do 5 lipca                          

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 5 lipca   do godz.16.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.

od 6 lipca   od godz. 10.00 do 14 lipca  do godz. 12.00                                                                                                

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych                 i nieprzyjętych.

do 14 lipca  do godz. 16.00

Rekrutacja uzupełniająca

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 sierpnia    od godz. 10.00  do 14 sierpnia    do godz. 16.00;                     

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych                                  dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych - dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie

22 sierpnia godzina 12:00

Ostateczny termin ogłoszenia wyników  sprawdzianu kompetencji językowych.                                 

do 24 sierpnia   do godz. 12.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

od 10 sierpnia  do 28 sierpnia                       

Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 28 sierpnia   do godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.

od 29 sierpnia   od godz. 8.00  do 30 sierpnia   do godz. 16.00

Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych                            i nieprzyjętych

do 31 sierpnia   do godz. 16.00