Ilość odwiedzin: 575

Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

Sylwia Wesołowska
 

Zapraszam

sala A 204 


Poniedziałek 9.10 - 14.10

Czwartek: 10.00 - 15.00

 

Uczniowie klas I, II, III oraz Rodzicie:

zapraszam na:

·         Indywidualne rozmowy doradcze,

·         Porady i informacje zawodowe,

·         Zajęcia, warsztaty rozwojowe,

zachęcam do:

·         Wykonania testów preferencji zawodowych i predyspozycji zawodowych

·         Opracowania Indywidualnego Planu Działania.

ponadto można uzyskać:

·         Informację zawodową dotyczącą: opisów zawodów, oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, zasad rekrutacji,

·         Wsparcie i pomoc w sprecyzowaniu planów zawodowych i edukacyjnych,

 

Oferuję wsparcie i pomoc w sprecyzowaniu planów zawodowych i edukacyjnych, określeniu ścieżki kształcenia i wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

Trening umiejętności społecznych 

dla młodzieży zainteresowanej rozwojem osobowości,

nabywaniem nowych kompetencji społecznych

Poniedziałek 14.00 - 15.00

Nie daj się zmanipulować

admin - doradca

Młodzież naszego Liceum wspólnie ze swoim doradcą zawodowym p. Sylwią Wesołowską skorzystała z zaproszenia na Interaktywną Wystawę "Mózg" zorganizowaną przez Zespół Szkół Technicznych w Radomiu. W tym roku warsztaty poświęcone tematyce wywierania wpływu. 

Kreatywne Zarządzanie Karierą - zajęcia

admin - doradca

Kreatywne zarządzanie karierą - zajęcia indywidualne i grupowe w ramach projektu unijnego

·         

Służba mundurowa i cywilna- straż pożarna

admin - doradca

Dzisiaj (tj.11.01.18r.) odbyła się wspaniała i ciekawa wycieczka z naszym  doradcą zawodowym p. Sylwią Wesołowską  do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Straży Pożarnej w Radomiu. Odwiedziliśmy nowoczesną Jednostkę Ratowniczo – Gaśnicza NR 2 w Radomiu!  Uroczyste otwarcie tej nowej siedziby odbyło się w 2015 roku.

Kształcenie zawodowe i dualne.

admin - doradca

Kolejna wycieczki zawodoznawcze odbyły się w ramach nawiązanej wieloletniej współpracy z  firmą PMP. Mają one na celu promocję wśród młodzieży kształcenia zawodowego w formie dualnej. 

Archiwum Państwowe. Archiwista

admin - doradca

Kolejna nasza wycieczka zawodoznawcza z panią Sylwią Wesołowską - naszym doradcą zawodowym odbyła się do Archiwum Państwowego w Radomiu. Oprowadził nas po oddziałach archiwalnych sam Pan Dyrektor Kazimierz Jaroszek.

Laboratorium Mikrobiologii

admin - doradca

Uczniowie, którzy mają zainteresowania medyczne mogli przyjrzeć się z bliska jak wygląda praca w Laboratorium Mikrobiologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

Test Inteligencji Wielorakiej

admin - doradca

Predyspozycje zawodowe wynikają z Twoich cech osobowych, uzdolnień i zainteresowań, marzeń.

Zajęcia w ramach projektu " Kreatywne zarządzanie karierą"-listopad

admin - doradca

Kreatywne Zarządzanie Karierą

grafik zajęć

LISTOPAD 2017

Mediator, mediacje......OTK SDSiZ 2017

admin - doradca

Talenty i szczególne kompetencje społeczne na pewno posiadają osoby wykonujące zawód mediatora. Osoba podejmująca się mediacji na pewno musi posiadać dobre umiejętności komunikacyjne, posiadać  dobre rozeznanie w swoich emocjach, ufać sobie i zarazem nabrać do siebie samego niezbędnego dystansu. Mediator kojarzy się z dyplomacją, osobą bezstronną, dyskretną,  

 

zawody medyczne- talent, kompetencje, kwalifikacje OTK

admin - doradca

Świat zawodów jest bardzo różnorodny. Dzisiaj postanowiliśmy jednak poznać kompetencje, kwalifikacje w zawodach medycznych.

Strony