Strona główna > Sprawdzian kompetencji językowych

Sprawdzian kompetencji językowych

Wersja do wydrukuWersja PDF

Warunki  przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów  dwujęzycznych  na  rok szkolny  2017/2018.

1.     Kandydaci, zgłoszeni w elektronicznym systemie rekrutacji w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, ubiegający się  o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych przystępują  do sprawdzianu kompetencji językowych:

-         z języka angielskiego  -  do oddziałów dwujęzycznych z językiem  angielskim.  

-         z języka niemieckiego do oddziału dwujęzycznego  z językiem niemieckim.

2.     Sprawdziany kompetencji językowych odbędą się na terenie  szkoły w terminach określonych w  „Harmonogramie rekrutacji do klas pierwszych,  XIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego, na rok szkolny 2017/2018”.

3.     Czas trwania sprawdzianu: 60 minut.

4.      Forma: test pisemny - rozumienie tekstu pisanego, test gramatyczno-leksykalny

5.     Rodzaj zadań: prawda/fałsz, test wyboru, uzupełnianie luk, przekształcanie zdań-transformacje.

6.     Maksymalna suma punktów do uzyskania: 100.

7.      Kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 30% maksymalnej sumy punktów zaliczają sprawdzian i są zakwalifikowani do oddziału dwujęzycznego.

8.     Wyniki sprawdzianu zostaną podane na indywidualne konta kandydatów utworzone dla celów rekrutacji w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą.

9.     Listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych będą wywieszone na terenie szkoły w terminach podanych w harmonogramie.

10.   Wyniki sprawdzianu nie będą udostępniane drogą telefoniczną lub e-mailową.

11.  Kandydat przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych musi posiadać legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.