Strona główna > Rekrutacja

Rekrutacja

„Znajomość języków jest bramą do wiedzy.”

Roger Bacon

Uczniów klas pierwszych XIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego zapraszam  do udziału w projekcie „Marcule 2017”. Głównym celem projektu jest integracja młodzieży, nauczycieli uczących w liceum  i dyrekcji. Dodatkową atrakcją będzie możliwość  zwiedzania arboretum  i ognisko.  Udział w projekcie jest bezpłatny.  Harmonogram wyjazdu, każdy uczeń otrzyma pocztą elektroniczną po 23 sierpnia. Wstępny termin realizacji projektu to 31 sierpnia 2017r.  lub  1 września 2017r.

 

Sprawdzian kompetencji językowych w dodatkowym terminie.

Zapraszam na sprawdzian kompetencji językowych w dodatkowym terminie, Kandydatów, którzy wybrali   XIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, a nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie.

Sprawdziany kompetencji językowych z języka angielskiego i języka niemieckiego odbędą się we wtorek 22 sierpnia o godzinie 12:00.

Przypominam, że Kandydat przystępujący do sprawdzianu kompetencji językowych powinien posiadać legitymację  szkolną lub inny dokument  ze zdjęciem.

Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych  i  jego pozytywne zaliczenie jest warunkiem koniecznym przy przyjęciu do XIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego. 

Zapraszam

Tomasz  Gogacz

Dyrektor

Podstawa prawna funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych.

Wzbogacamy ofertę XIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego

1. Zasady  rekrutacji

2. Harmonogram

3.  Oferta edukacyjna

4. Planowane oddziały klas pierwszych rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2017/2018.

5. Sprawdzian kompetencji językowych

6. Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

7. Przykładowy sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego

8. CLIL – Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo-Językowe